Linja Udhëtimi


Qytetet dhe stacionet e ndalimit për linjën e udhëtimit:

Kroaci (Zagreb) - Prizren (Kosove)

 • Zagreb

  Zagreb
 • Podujeve

  Podujeve
 • Prishtine

  Prishtine
 • Komoran

  Komoran
 • Arllat

  Arllat
 • Prizren

  Prizren