Kontakte dhe Adresa


Kontakte


Telefon: 038 223 351
Telefon: +383(0)44375370

+383 44 375 370
+383 44 375 370

Email: [email protected]

Adresa


Adresa: Union Travel Prishtine Shpk
Rruga" Rexhep Mala" nr.18,
Prishtinë
Republika e Kosovës